Allah Teâla Hazretleri şöyle seslenir: 

“Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!”

(Tirmizi, Cehennem 9)