Bir gece Hz. Muhammed (asv)’i ziyaret eden bir arkadaşı kendini şaşırmaktan alamaz. Hz. Muhammed (asv)’in elbisesinin içinde kıpırdayan bir şeyler vardır. Elbise açılınca sır anlaşılır:
 “Benim çiçeklerim.” diyerek sevdiği Hz. Hasan (ra) ve Hüseyin (ra)… Onları kucağına oturtarak dua eder:
“Bunlar benim oğullarım, benim kızımın oğulları! Ey Allah’ım ben onları seviyorum, senin de onları ve onları sevenleri sevmeni diliyorum.”[11]

[11]Afzalur Rahman, a.g.e., II/222