“Her ümmet için bir fitne vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır.”

Tirmizî, Zühd 26, (2337)