Yaptığı bir iyilikten dolayı kalbi sürûrla dolan, bilmeyerek işlediği bir günah sebebiyle de gönlü burkulan kimse iyi bir mümin demektir.

(Tirmizi, Fiten, 7; Müsned, 1/18,26, 3/446)