“ Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsülatından bir kuş veya hayvan yiyecek olsa, bu onun için bir sadaka olur.”