İbnu Ebi Leyla anlatıyor:
“ Resulullah (sav)’ın ashabı (ra) bize anlattıklarına göre, onlar bir sefer yürüyüşünde idiler. (Bir konaklama sırasında) içlerinden biri uyurken, arkadaşı gidip ipini alır. Uyanınca ipini bulamayan zat (kaybettim diye) korkar. (Duruma muttali olan) Aleyhisselatu vesselam buyurdular:”
“Bir Müslümana, bir başka Müslümanı korkutması helal olmaz!”