Mümin, bir  delikten iki defa sokulmaz.(Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

* Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 6