Bir arkadaşı kendisinden bir binek devesi ister. O (asm);
“Olur, seni bir dişi deve yavrusuna bindirelim.”der. Arkadaşı şaşırarak, itiraz eder.
“İyi ama ey Allah’ın Elçisi, ben dişi deve yavrusunu ne yapayım.Bir işime yaramaz ki.”
“Bütün develer bir dişi devenin yavrusu değil midir?”[1]

[1]Ebu’ş-Şeyh el-İsbehani, Hazreti Muhammed’in Edeb ve Ahlakı, s.84.