“Dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol!..”

(Buhârî, Rikak, 3)