“ Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa, ALLAH yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”

(Tirmizi, Birr 75)