Bir genç, yaşlı birisine hürmet ederse,
yaşlandığında,
Allah da ona hürmet gösterecek insanları yaratır.

(Tirmizi, Birr: 75)