“Bir işe azmettiğinde artık Allah’a güven!”

* Âl-i İmrân sûresi (3), 159