Adiyy İbnu Amire el-Kindî (Radiyallahu Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:
“Bir işe memur tayin ettiğimiz kimse, bizden bir iğne veya ondan daha küçük bir şeyi gizlemiş olsa, bu bir hıyanettir (gulûl), kıyamet günü onu getirecektir.”
Bunun üzerine, Ensar’dan bir zat kalkarak: “Ey ALLAH’ın Resulü! Vazifeyi benden geri al!” dedi.
Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem): “Sana ne oldu?” diye sordu: “Senin (az önce şunu şunu) söylediğini işittim ya!” deyince
Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem): “Ben onu şu anda tekrar ediyorum: “Kimi memur tayin edersek az veya çok ne varsa bize getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır, ne yasaklanırsa onu terkeder.”

(Müslim, İmâret 30)