Medine’de çıplak bir merkebin sırtında yol almaktadır. Arkadaşlarından Ebu Hureyre’ye rastlar.
“Seni de merkebe bindireyim mi?” diye sorar. 
“Olur ey Allah’ın Elçisi.” deyince:
“Bin.”der.
Ebu Hüreyre sıçrar, fakat binmeye güç yetiremeyince Hz. Muhammed (asv) ‘e tutunmak ister ve ikisi beraber yere yuvarlanırlar. Tekrar merkebin üzerine binen Hz. Muhammed (asv), Ebu Hureyre’ye: 
“Bir daha dene.”der.
Fakat ikinci denemede başarısız olur ve yine beraberce toprağa yuvarlanırlar. Hz. Muhammed (asv)  bir kez daha merkebe biner ve en küçük bir kızgınlık eseri göstermeden, Ebu Hureyre’ye:
“Haydi,  bir kere daha…”der..[15]

15]İmam-ı Kastalani.Mevâhib-ı Leduniye, s.331.