İyas İbnu Sa’lebe el-Harisî (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki:
“Kim Müslüman bir kimsenin hakkını, yemini ile ele geçirirse, artık onun için cehennem vacib olmuştur. ALLAH Teâla ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır.”
“Ey ALLAH’ın Resûlü! Az bir şey olsa da mı?” diye sormuşlardı.
“ Misvak ağacından bir çubuk bile olsa!”cevabını verdi.”