” Bir kul İslam’a girer ve bunda da samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları ALLAH, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yedi yüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -ALLAH affetmediği takdirde- bir günah yazılır.”

(Nesai, İman 10)