Bir kulun yapacağı en faziletli dua,
“Allah’ım, Sen’den dünyada ve ahirette afv u afiyet diliyorum.”
 diyerek Rabbine yalvarmasıdır.

(Sünen-i İbn Mâce, 2/1266)