Bir millete benzemeye çalışan kimse, o milletten sayılır.

(Ebu Davud, Libas: 4)