Ebu Musa (ra) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki:
“Şu hususlar da ALLAH’ı büyüklemenin birer şubesidir:
* Bir Müslüman yaşlıya ikramda bulunmak.
* İçindekiyle amel hususunda ölçüyü aşmayan ve ondan uzaklaşmayan Kur’an hâmiline (hafızına) ikramda bulunmak.
* Adil olan iktidar sahibine ikram.”

(Ebu Davud, Edeb 23)