“Biz de onu, yumuşak huylu bir oğlanla müjdeledik.”

* Sâffât sûresi (37), 101