Allah Teâlâ, kulunun bir şey yedikten sonra hamdetmesinden, bir şey içtikten sonra hamdetmesinden hoşnut olur.”

* Müslim, Zikir 89. Ayrıca bk. Tirmizî, Et’ime 1