“Dünyada tıpkı bir garip, hattâ bir yolcu gibi davran!”

(Buhârî, Rikak, 3)