“İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşınız”

* Mâide sûresi (5), 2].