“İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşınız.”

* Mâide sûresi (5), 2