“Pazartesi ve perşembe günleri cennet kapıları açılır. Din kardeşi ile aralarında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah’a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. (Meleklere) siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin, evet siz bunları birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin! buyurulur.”

Müslim’in bir rivayetinde (Birr 36), “Her perşembe ve pazartesi günleri
ameller (Allah’a) arzolunur” buyurulur. Gerisi yukarıdaki rivayetin
aynıdır.

* Müslim, Birr 34-36. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 47