Bana dünyanın nimeti verilse dahi, birinin taklidinin yapılmasını ve kötülenmesini asla sevmem ve istemem buyurdu.

Tirmizi, Kıyame:51