Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: “Biriniz uykusundan uyandığında elin/ üç defa yıkamadan kaba daldırmasın. Çünkü elinin nerede gecelediğini bitemez”