Birisi kölesini kamçıyla dövmektedir

Birisi kölesini kamçıyla dövmektedir. Hz. Muhammed (asv) arkadan sessizce yaklaşır ve dövene seslenir.
“Şunu iyi bil ki, Allah’ın senin üzerindeki gücü senin bu zavallı köle üzerindeki gücünden daha büyüktür.”
Tepeden tırnağa korku kesilen efendi, sarsılır, elindeki kırbaç yere düşer.   Hz. Muhammed (asv)’e yönelerek:
“Ey Allah’ın Elçisi! Sen şahid ol ben bu köleyi azad ediyorum.” der.
Hz. Muhammed (asv) tekrar seslenir:
“Eğer böyle yapmasaydın cehennemde kavrulurdun.”[15]

[15]İbrahim Refik, Güllerin Efendisi, s.117.