Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: ”Biz Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na dönücüleriz.”

(Bakara Suresi 156)