Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav):
“Biz öne geçecek sonuncularız!” buyurdular. Keza:
“ Birinizin ailesine karşı yaptığı yemininde inatlaşması, ALLAH nazarında Rab Teâla’nın farz kıldığı kefareti ödemesinden daha ağır bir günahtır!” buyurdu.”