Rabbimiz! Bizden öncekilere onu yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme!

(Bakara 286)