Çarşıyı denetlemektedir. Bir dükkânın tezgâhında duran buğday çuvalına elini daldırır. Üstteki buğdaylar iri, parlak ve kalitelidir. Fakat çuvalın içinden eline ıslak ve kötü buğdaylar gelir. Kaşlarını çatarak dükkancıya nedenini sorar:
“Böyle yapmazsam satamam.. cevabını alınca da
“Bizi aldatan bizden değildir.” der.
Emir verir, ıslak buğdaylar çuvalın üzerine çıkarılır ve öyle satılır.[12]

[12]Ed: Doç. Dr. Recep Kılıç, a.g.e., s.37.