Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır!

(Mu’cemü’l-Evsat, 4/189; az farkla Müsned, 1/259)