“Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler.”

* Kasas sûresi (28), 55