“Onlar, (o mü’minler) ki, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.”

(Mü’minûn, 3)