“Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” 
(Mü’minûn, 3)