“Boşuna sızlanmayın bugün! Zira, bizden yardım göremeyeceksiniz!”

(Mü’minûn, 65)