“Bü­tün zevk­le­ri kö­kün­den yok eden ölü­mü çok­ça ha­tır­la­yı­nız!” 

(Tir­mi­zî, Kı­yâ­met, 26)