“Bu adama yardım ediniz, sevap kazanırsınız. Allah Teâlâ istediği şeyi Peygamberi’ne söyletir” buyururdu.

* Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî