47 – Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!
48 – Onlara: Haydi Allah’a boyun eğin denildiğinde, boyun eğmezler.
49 – Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!
50 – Artık bu Kur’ân’a da inanmazlarsa, hangi söze inanırlar acaba?

* Mürselât Sûresi