“Bu mescidler, abdest bozmak ve sair tiksinti verecek şeyler için yapılmış yerler değildir. Buralar ancak Allah Teâlâyı zikretmek, (namaz kılmak) ve Kur‘ân okumak içindir.”

* Müslim, Tahâret 100. Ayrıca bk. İbni Mâce, Tahâret 78