“Bu rüzgâr, Allah’ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. Allah’tan rüzgârın hayr (getirmes)ini dileyin, şer (getirmes)inden Allah’a sığının.”

[Ebu Dâvud, Edeb 113]