Artık, ye, iç, gözün aydın olsun.
Eğer herhangi bir beşer görecek olursan, de ki:
“Ben Rahman (olan Allah)’ a oruç adadım,
bugün hiç kimseyle konuşmayacağım.”

(Meryem Suresinin 26. Ayeti)