Muaykıb (r.a.) Hz. Peygamber (SAV)’in secde ettiği yerdeki toprağı düzelten bir
kimseye: “Bunu yapacaksan, bir defada yap.” buyurduğunu rivayet etmiştir.

(Mukaddime)