Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz.” (Nesai`nin bir rivayetinde “… malından ve ailesinden daha sevgili…” denmektedir.)

Kütübü Sitte – Hadis No: 29