“ Ademoğlunun, emr-i bi’l-ma’ruf veya nehy-i ani’l-münker veya ALLAH Teâla Hazretlerini zikir hariç, bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir.”

(Tirmizi, Zühd 63)