“Bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayınız!”

(Tirmizî, Kıyâmet, 26)