Yabancı bir heyet ziyaretine gelir. Söze iltifat ederek girmek isterler ve:
“Sen bizim büyüğümüzsün.” derler. O cevap verir:
“Büyük Allah’tır.” Heyettekiler:
“Öyleyse, sen bizim en üstünümüz ve en güçlümüzsün.” derler. Bunu da hoş görmez:
“Çok ileri gitmeyin. Şeytan inanmadığınız şeyleri size söyletmekle, doğruluktan sizi ayırmasın.”[21]

[21]M. Yusuf Kandehlevi. a.g.e., III/109.