Hakim b. Hizam’ın (r.a.) naklettiğine göre:
Kendisi Allah Resulü’ne (a.s.), cahiliye devrinde yapageldiğim birtakım ibadetler hakkında ne buyurursunuz, bu ibadetlerden dolayı benim için bir sevap var mıdır? diye sormuştu. Allah Resulü ona: “Sen mazide işlediğin hayırlar üzerine müslüman oldun” cevabını vermiştir. (Ravi der ki hadiste geçen) “tahannüs” kelimesi, taabbud (kulluk) demektir.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 175