Çalışınız,

kendinizi bırakmayınız.

Çünkü herkes ne için yaratılmışsa,

o iş kendisine kolay hale getirilir.

(İbni Mace, Mukaddime: 10)